Coding Fora logo
  • main_navigation_menu_icon.png
  • Search
  • ic_more_vert.png


Psykologi

psykologi_96x96.png

Psykologi

Psykologi forsøker å forstå enkeltpersoner og grupper ved å etablere generelle prinsipper og forske på konkrete saker. Psykologer forsøke å forstå hvilken rolle mentale funksjoner har for en person i individuell og sosial atferd. De ser også på hvordan fysiologiske og biologiske prosesser ligger til grunn for kognitive funksjoner og atferd.

Psykologi går innom begrepene persepsjon, kognisjon, oppmerksomhet, følelser, intelligens, fenomenologi, motivasjon, hvordan hjernen fungerer, personlighet, atferd og mellommenneskelige relasjoner.

Lag en gratis konto for å følge med fremgangen din i dette kurset. Når du har fullført det kan du skrive ut et kursbevis.

Lag navigasjon · Se etter endringer i moduler og innholdSosiale medier

youtube.png