Coding Fora logo
  • main_navigation_menu_icon.png
  • Search
  • ic_more_vert.png

Programmering

algoritmer_og_datastrukturer_96x96.png
Algoritmer og datastrukturer

Algoritmer er en programmeringskode som gjør en definert jobb. For eksempel å se om et tall er et primtall eller ikke.

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

1

42

12

android_programmeringstips_96x96.png
Android

For å programmere til Android benytter man programmeringsspråket Java. Hvis man ønsker å bruke databaser er det SQLite som er foretru..

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

0

50

22

c_96x96.png
C

C er et generelt programmeringsspråk.

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

0

49

10

csharp_96x96.png
C#

C# er et programmeringsspråk som brukes til å lage applikasjoner for Microsoft Windows. Det er veldig populært å kombinere med SQL dat..

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

0

44

22

cpp_96x96.png
C++

C++ brukes til å lage programmer til Windows!

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

0

51

19

java_96x96.png
Java

Java er et objektorientert og plattformuavhengig programmeringsspråk. Java har støtte for grafikk, tråder og nettverk.

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

0

42

13

nettverk_og_kommunikasjon_96x96.png
Nettverk og kommunikasjon

Nettverk er mest kjent for TCP/IP. Her vil du se hvordan transport av data, kommunikasjonsprotokoller og topologi fungerer.

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

1

54

3

operativsystemer_96x96.png
Operativsystemer

Lær hvordan datamaskinen og operativsystemet fungerer. Kurset vil se på Linux scripting og programmering ved hjelp av bash og C.

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

1

50

20

optimering_96x96.png
Optimering

Optimalisering innebærer å endre programvaren slik at den kjører mer effektivt og bruke færre ressurser. Optimering er viktig i progr..

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

0

46

3

sql_96x96.png
SQL

SQL er et populært databasesystem som brukes av de fleste av dagens databaser. SQL brukes til å utføre operasjoner mot relasjonsdatabaser.

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

0

59

17

tallsystemer_96x96.png
Tallsystemer

Det finnes en rekke tallsystemer som er og har vært i bruk. De mest kjente er romertallene og desimalltallene/titallsystemet, som er i bruk i dag.

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

0

39

4

unity_spillutvikling_96x96.png
Unity spillutvikling

Unity er et rammeverk for utvikling av spill til alle plattformer, inkludert konsoll. Unity benyttes blandt annet av Nintendo noe som har gjort den til en kra..

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

1

46

2

vhdl_96x96.png
VHDL

VHDL er et språk som beskriver maskinvare. Det er brukt i elektronisk design og gjør det mulig å gjenbruke av maskinvarekomponenter.

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

0

45

26

 Sosiale medier

youtube.png