Coding Fora logo
  • main_navigation_menu_icon.png
  • Search
  • ic_more_vert.png

Diverse

etikk_96x96.png
Etikk

Kurset i etikk går inn på ulike typer etikk.

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

0

45

13

kommunikasjon_96x96.png
Kommunikasjon

Kurset kommunikasjon vil se på ulike kommunikasjonsmodeller og konflikter.

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

1

50

18

kriminologi_96x96.png
Kriminologi

Kriminologi eller kriminalvitenskap er en tverrfaglig vitenskap som befatter seg med kriminalitet og strafferett og relaterte fenomen. En kriminolog eller k..

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

0

56

30

mekanikk_96x96.png
Mekanikk

Fysikk er naturlig vitenskap som omfatter studiet av naturen og dens bevegelse gjennom rom og tid, samt alle relaterte begreper, inkludert energi og kraft.

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

0

34

28

menneskerettighetene_96x96.png
Menneskerettighetene

Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) ble vedtatt av Europarådet i Roma 4. november 1950 for å beskytte menneskerettighetene og de grunnleg..

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

0

45

17

ordensjuss_96x96.png
Ordensjuss

Kurset Ordensjuss vil se på politiloven, politiinstruksen og andre relevante lover.

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

1

50

20

plakattegnerkurs_96x96.png
Plakattegnerkurs

Kurset Plakattegnerkurs vil lære deg å skrive og tegne plakater.

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

1

49

1

politivitenskap_96x96.png
Politivitenskap

Politi er offentlige myndigheter som skal håndheve og opprettholde lov og orden og bekjempe kriminalitet. Betegnelsen ble tatt i bruk i Frankrike p&arin..

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

2

47

18

psykologi_96x96.png
Psykologi

Psykologi forsøker å forstå enkeltpersoner og grupper ved å etablere generelle prinsipper og forske på konkrete saker.

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

0

41

21

regnskap_96x96.png
Regnskap

Kurset Regnskap vil lære deg å føre regnskap.

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

0

41

2

sosiologi_96x96.png
Sosiologi

Sosiologi er et samfunnsvitenskapelig fag. Et mangfold av definisjoner har blitt foreslått når det gjelder hva sosiologi er i seg selv og hvilke..

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

2

40

9

straffeprosess_96x96.png
Straffeprosess

Kurset straffeprosess vil gå igjennom Straffeprosessloven.

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

1

37

16

strafferett_96x96.png
Strafferett

Strafferett tar for seg straffeloven.

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

0

37

13

vapeninstruksen_96x96.png
Våpeninstruksen

Våpeninstruksen regulerer politiets lagring og bruk av gassvåpen, skytevåpen og sprengvåpen.

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

0

49

15

vegtrafikkrett_96x96.png
Vegtrafikkrett

Kurset vegtrafikkrett gir en gjennomgang av vegtrafikkloven og forskriftene.

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

0

34

25

vitenskapsfilosofi_96x96.png
Vitenskapsfilosofi

Vitenskapsfilosofi handler om hvordan man skrive vitenskapelige tekster.

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

1

37

5

yrker_96x96.png
Yrker

Yrker tar for seg ulike yrker man kan ha.

Read

Deltakere

Lesere

Leksjoner

0

49

8

 Sosiale medier

youtube.png