Coding Fora logo
  • main_navigation_menu_icon.png
  • Search
  • ic_more_vert.png


Course updated

Bedriftskonomi != Bedriftsøkonomi

Bedriftskonomi handler om hvordan ingenirer kan sjekke om produkter er lnnsomme. != Bedriftsøkonomi handler om hvordan ingeniører kan sjekke om produkter er lønnsomme.

bedriftsokonomi != bedriftsokonomi

!=

Bedriftsøkonomi

bedriftsokonomi_96x96.png

Bedriftsøkonomi

Dette gratiskurset vil lære deg det du trenger å vite om bedriftsøkonomi.

Kurset tar for seg økonomiske utrykk som selvkost, produktvalg og vinningsoptimal mengde.

Lag en gratis konto for å følge med fremgangen din i dette kurset. Når du har fullført det kan du skrive ut et kursbevis.

Lag navigasjon · Se etter endringer i moduler og innholdSosiale medier

youtube.png